Miška
Vzdelávanie

Dunajská letná zelená škola

Prvý krát v lete 2015 sme vyslali 3 študentov do Nemecka na program Dunajská letná zelená škola. Dole nižšie zhodnotila tento pobyt Miška (článok je v originálnom znení). Som veľmi rada,…

Foto – facebook 2.
Vzdelávanie

Prvá triedna výmena Intercultury Slovakia

Článok o triednej výmene slovenskej a talianskej školy napísala Jana, koordinárorka triednej výmeny tried Gymnázia Tvrdošín (Slovensko) a Lýcea Rimini (Taliansko) (článok je v originálnom znení). Príprava výmenného pobytu začala…