Od roku 1947 AFS vedie študentov k získavaniu praktických schopností a vedomostí, ktoré potrebujú na to, aby vynikli v globálnom svete. V súčasnosti predstavujeme nové vzdelávacie osnovy, aby mohli rodičia sledovať, ako ich syn či dcéra rastie. Veľa univerzít a zamestnávateľov hľadá mladých ľudí, ktorí poznajú svet za hranicami svojich krajín a nemajú problém spolupracovať s ľuďmi z iných krajín a kultúr.

Otážky k štúdiu v zahraničí

Vyše 70 rokov má AFS výnimočnú reputáciu v oblasti poskytovania kvalitných medzinárodných programov, ktoré rozvíjajú schopnosti potrebné na úspech v 21. storočí. AFS skúsenosť:

  • buduje istotu, rozširuje perspektívu a zvyšuje schopnosť kriticky myslieť a riešiť problémy
  • poskytuje rešpektovanú medzikultúrnu výučbu a prvky jazykovej prípravy, ktoré si osobitne cenia univerzity aj zamestnávatelia
  • ponúka zábavné dobrodružstvá, ktoré uľahčujú učenie a robia ho zmysluplným
  • poskytuje celoživotný prístup ku globálnej komunite priateľov, konexiám a dobrovoľníckym príležitostiam