Mária Boďová

koordinátor hostiteľského programu a škôl

Email

maria.bodova@afs.org

Telefón

+421 948 676 566

Monika Vachalová

koordinátor vysielajúceho programu

Email

monika.vachalova@afs.org

Telefón

+421 948 676 866

 Zuzana Macurová

koordinátor dobrovoľníkov

Email

zuzana.macurova@afs.org

Telefón

+421 948 676 966

Natália Čuková

riaditeľ organizácie

Email

natalia.cukova@afs.org

Telefón

+421 948 676 766

Naša kancelária AFS

Vinohradnícka 40 – sídlo
Štefánikova trieda 71 – kancelária
94901 Nitra
Slovenská republika

Telefón: +421 948 676 766

IČO: 42202868

Bankové spojenie: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 4011881155/7500

Prispejte

Akonáhle prispejete AFS, stávate sa súčasťou globálnej komunity podporovateľov AFS. Váš príspevok pomôže pretvárať životy miliónov AFS učastníkov, rodín a jednotlivcov, ktorí spoločne pomáhajú budovať medzinárodné porozumenie tým, že pomáhajú ľuďom z odlišných častí sveta zažiť medzikultúrny vzdelávací proces.

Viac informácií

Nájdite AFS na sociálnych sieťach

Facebook

Instagram