Otvorte svet novým možnostiam

Medzikultúrne dobrodružstvo s AFS zmení život navždy! Nazývame to #AFSeffect.
STU_GLOBAL

Otvor sa

Ži s novou rodinou v inej krajine. Spoznávaj rozdielne tradície. Nájdi si čas na uznanie, ocenenie a hlbšie pochopenie iných perspektív, kultúr, náboženstiev a významných svetových otázok.

STU_CHANGE

Zmeň sa

Otvor svoju myseľ novým pohľadom na svet a pomôž ostatným vidieť svet tak, ako ho vnímaš ty. Stavaj mosty medzi rôznymi kultúrami tým, že si vybuduješ priateľstvá, ktoré pretrvajú celý život.

STU_FLUENT

Buď prispôsobivý

Choď do novej školy, nájdi spôsob, ako sa spriateliť s ľuďmi z iných kultúr a nauč sa nový jazyk a nové zručnosti, ktoré si prinesieš domov a budeš ich využívať po celý život.

STU_YOU

Staň sa sám sebou

Spoznaj sám seba a nájdi si miesto vo svete. Nauč sa, ako premeniť náročné situácie na cenné príležitosti, aby si sa stal zrelším a dospelejším.

Nie je to rok života, ale život v jednom roku.

„Rozhodne som vo svojom živote pocítil veľký rozdiel medzi obdobím, než som získal skúsenosti s AFS, a neskôr. Bez AFS by som nikdy nebol, kto som teraz. Rozhodne to zmenilo môj život.“

Mela Cabrera, výmenný študent z Paraguaja po pobyte v Japonsku

Ako sa môžem pridať k AFS?

Buď si nás už osobne stretol, alebo si preskúmal programy AFS online. A teraz si pripravený prihlásiť sa! Tu nájdeš všetko, čo môžeš očakávať na svojej medzikultúrnej ceste s AFS:
STEP1

Vyplň priebežnú prihlášku - výber si krajinu a dĺžku štúdia

Pre získanie viac informácii o štúdium v zahraničí, vyplň predbežnú prihlášku. V nej uveď do ktorej krajiny a na ako dlho by si chcel ísť študovať. Na základe údajov vyplnených v predbežnej prihláške sa ti v priebehu 2 týždňov ozve AFS zamestnanec, ktorý ti poskytne doplňujúce informácie a dohodne si s tebou a tvojimi rodičmi osobné stretnutie.  

STEP2_ST

Osobné stretnutie s AFS zamestnancom

Každého v rodine zaujímajú iné veci o AFS študijnom pobyte. Preto je dôležité aby si ty aj tvoji rodičia stretli s AFS zamestnancom, ktorý vám poskytne všetky potrebné informácie.

STEP3

Vyplnenie a akceptovanie prihlášky

Pre účasť na AFS program je potrebné vyplniť rozsiahlu prihlášku, ktorá obsahuje informácie o tvojej osobe, tvojom zdravotnom stave a tvojich štúdijných výsledkoch. Vyplnenín on-line prihlášky a jej akceptovaním AFS Slovenskom a AFS v hostiteľskej krajine, ti AFS začne hľadať hostiteľskú rodinu a školu.

STEP4_ST

Nastúp do lietadla a spoznaj svet

AFS dobrovoľníci, hostiteľské rodiny a zamestnanci sú pripravení pretaviť tvoju AFS skúsenosť na medzikultúrne dobrodružstvo, na ktoré nikdy nezabudneš.

Prvý krok k štúdiu v zahraničí je vyplnenie predbežnej prihlášky

Predbežná prihláška

Štipendiá a zľavy

AFS je organizácia odhodlaná pomáhať mladým ľuďom vycestovať do zahraničia bez ohľadu na ich finančnú situáciu. To je dôvod, prečo AFS spolupracuje s firemnými a komunitnými sponzormi, ako aj s individuálnymi darcami, ktorí pomáhajú financovať programy AFS prostredníctvom čiastočných štipendií.

Viac o aktuálnych možnostiach štipendia

Prečítajte si o skúsenostiach študentov, ktorí strávili rok, pol roka, alebo tri mesiace na strednej škole v zahraničí

TU
AFS-students

Prečo ísť študovať s AFS?

Program štúdia v zahraničí je určený pre študentov stredných škôl, podporovaný trénovaným personálom a dobrovoľníkmi. Od roku 1947 AFS pripravuje mladých ľudí s praktickými schopnosťami a vedomosťami, ktoré oceňujú univerzity aj zamestnávatelia – a sú potrebné na dosiahnutie úspechu v globálnom svete. AFS programy pomáhajú mládeži spoznať svet aj mimo ich komunít – a tak ich lepšie naladiť na spoluprácou s ľuďmi z iných krajín a kultúr.

Viac dôvodov prečo je AFS tá správna voľba

Získaj nové vedomosti a zároveň spoznávaj svet

AFS ti pomôže získať nové vedomosti počas celého tvojho pobytu. Naši zamestnanci a dobrovoľníci ťa budú sprevádzať počas tvojej AFS skúsenosti vďaka osnovám, ktoré vytvorili pedagógovia a ďalší experti na medzikultúrne vzdelávanie z celého sveta. Sústredenia a mesačné stretnutia s trénovanými dobrovoľníkmi ti pomôžu vyťažiť z tvojho pobytu čo najviac a pripravia ťa na život v prostredí rozličných kultúr.

AFS vzdelávacie osnovy

Čo zahŕňa cena programu?

AFS zabezpečuje študentovi plný servis a podporu počas celého programu štúdium v zahraničí. Účastnícky poplatok za program je konečný a úplný. Zahrňuje letenku, zdravotné poistenie, prípravné materiály na program, pohotovostné kontakty, ktoré možno využiť 24 hodín denne, sústredenia pred odjazdom, počas programu a po návrate, ale aj podporu dobrovoľníkov a kancelárie počas celého programu.

AFS kladie dôraz na individuálny prístup ku každému účastníkovi programu.

Otázky súvisiace s Covid-19

Bezpečnosť a komfort účastníkov sú naďalej našou prioritou číslo jeden. Globálna sieť organizácií AFS aktívne prehodnocuje podmienky v jednotlivých krajinách aj počas celej doby trvania AFS programu. Neustále zisťujeme, ako AFS môže čo najlepšie podporiť účastníkov programu v prípade ďalšieho prepuknutia choroby. Ak je to potrebné, posudzujeme, či program môže pokračovať, a to v najlepšom záujme bezpečnosti účastníkov.

Príručky