Vianočné posedenie hostiteľských rodín a dobrovoľníkov AFS v Radošine spojené s divadelným predstavením.