Výlet do Bratislavy a Viedne pre zahraničných študentov, ich hostiteľských súrodencov a dobrovoľníkov.