Výlet do Bratislavy pre zahraničných študentov, ich hostiteľských súrodencov a dobrovoľníkov.