Výlet do Budapešti pre zahraničných študentov, ich hostiteľských súrodencov a dobrovoľníkov.