3-dňový výlet pre zahraničných študentov do Prahy.