Predodchodové stretnutie pre zahraničných študentov, ktorí strávili svoj AFS polročný program na Slovensku.