Už tretí rok vysielame slovenských učiteľov do Turecka na konferenciu Spectrum of Educators. V roku 2016 sa jej zúčastnili 2 slovenskí učitelia, jeden z Gymnázia J.B.Magina, Vrbové a druhý z Gymnázia, Párovská ulica, Nitra. Ich dojmy po návrate sú takéto (články sú v originálnom znení).

Hoş geldiniz! Týmto pozdravom sme boli privítaní na konferencii Spectrum of Education 5 v krásnom meste Istanbul v Turecku. Konferencia prebiehala v dňoch od 13. – 17. apríla 2016.

Ako už názov prezrádza, hlavnou témou prednášok a rôznych aktivít bolo školstvo a vzdelávanie, presnejšie Školy v budúcnosti a budúcnosť škôl. Každý jeden deň sme mali možnosť získavať informácie o vzdelávacích metódach a skúsenostiach prítomných učiteľov z piatich kontinentov sveta. Mohli sme diskutovať o problémoch dnešného vzdelávania a uvedomiť si, čo všetko môžeme spraviť, aby sme prispôsobili vzdelávací systém potrebám súčasného moderného sveta.

Zúčastnili sme sa prednášok významných ľudí zaoberajúcich sa školstvom a vzdelávaním. Napr. Doc. Dr. Nurdan Kalayci s témou Educational Materials, Batuhan Aydagűl s témou Critical Creativity in Education, Műge Arda s témou Is Education for the Future, or is the Future for Education?

Okrem prednášok sme nezabudli ani na pamiatky Turecka. Navštívili sme Blue Mosque, Hagia Sophia či the Great Bazaar. Veľmi krásna bola aj nočná plavba loďou. V neposlednom rade sme zakúsili trochu tureckej kultúry v hosťovských rodinách, kde sme ochutnali typické turecké jedlá, oboznámili sa s ich spôsobom života a miestnymi zvyklosťami. Taktiež sme mali možnosť vidieť miestne tance a započúvať sa do melódií tureckej hudby.

Môžem povedať, že zámer konferencie bol naplnený. Obohatili sme sa množstvom informácií a získali sme nové vízie do budúcnosti. Toto všetko je aj zásluhou organizátorov a dobrovoľníkov, menovite Őmer Ongun, Metehan Ertűrk, či Ferhart Ҁakaloz.

Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť konferencie, ktorá bola pre mňa veľmi podnetná. Budem sa snažiť podporovať organizáciu AFS Intercultura Slovakia a povzbudzovať žiakov v spoznávaní iných kultúr prostredníctvom výmenných pobytov.

 

 

Keď mi bola ponúknutá možnosť zúčastniť sa konferencie Spectrum of Education 5 v Istanbule, tak som spočiatku nevedel čo očakávať. Ale už behom prvých pár hodín sme sa presvedčili o tom, že akékoľvek obavy boli zbytočné. Vďaka aktivitám, ktoré si pre nás pripravili dobrovoľníci sa nám rýchlo podarilo prelomiť lady a zo skupinky neznámych ľudí z celého sveta sa stali priatelia, diskutujúci o problémoch dnešného vzdelávania a o tom čo môžeme spraviť, aby sme vzdelávací systém prispôsobili potrebám moderného sveta. Bola to neoceniteľná skúsenosť spoznať pedagógov z piatich kontinentov a porovnať naše skúsenosti, obavy a nádeje. Samotná konferencia taktiež priniesla veľa zaujímavých nápadov. A vďaka skvelému programu, ktorý bol pre nás pripravený, sme sa stále cítili skvelo. Súčasťou programu boli aj večere v hosťovských rodinách, vďaka ktorým sme spoznali pohostinnosť domácich. Jedna z najkrajších vecí na celej udalosti bol fakt, že skupina ľudí z rôznorodých kultúr dokázali spolu diskutovať a baviť sa. Na túto konferenciu budem určite veľmi dlho spomínať a iba v dobrom.