Intercultura Slovakia, o. z. ponúka slovenským hostiteľským mamám alebo párom možnosť výmeny s hostiteľskými mamami/rodičmi z inej európskej či mimoeurópskej krajiny.

Program EVA exchange je skvelou príležitosťou k medzikultúrnej výmene pre hostiteľské rodiny, ktoré majú v rámci týždenného pobytu šancu poznať hostiteľskú krajinu inak ako turisti. Skupina slovenských mám alebo párov spoločne prichádza vždy hromadne na týždeň do hostiteľskej krajiny, kde žije v miestnych hostiteľských rodinách a zúčastňuje sa programu, ktorý miestne rodiny pripravia.

V ďalšom roku potom prichádzajú zahraničné hostiteľské mamy alebo páry na Slovensko, žijú týždeň v slovenských rodinách a spoznávajú našu krajinu v rámci vopred naplánovaného programu.

Podmienky výmeny

  • byť hostiteľskou rodinou AFS
  • hostiť týždeň mamu alebo pár u seba doma
  • pripraviť hosťom spolu s ostatnými členmi výmennej skupiny zaujímavý program
  • vedieť pracovať v malom teame a prakticky organizovať konkrétny EVA program
  • mať chuť a čas na obidve výmeny
  • mať chuť spoznávať novú kultúru a ľudí

Otázky o EVA programe

Krajina závisí od momentálnej ponuky. Každý rok sú to iné krajiny, kde členky Eva skupiny chcú spoznať Eva skupinu z inej krajiny. Miesto pobytu účasti závisí, odkiaľ je skupina.