Peter je AFS dobrovoľníkom od svojho návratu z AFS pobytu vo Švajčiarsku. Čo mu prinieslo dobrovoľníčenie v AFS píše vo svojom článku (článok je v originálnom znení).

Ak sa náhodou pýtate, čo to znamená byť dobrovoľníkom pre AFS, ste na správnom mieste. Ja vám v tejto svojej skromnej úvahe o tom čosi porozprávam.

V prvom rade by som chcel povedať, že dobrovoľníkom som sa stal po návrate z môjho výmenného pobytu vo Švajčiarsku. Po mojom najlepšom roku v živote som si povedal, že to čo AFS dobrovoľníci  (či už vo Swiss alebo tu na Slovensku) dali mne, chcem predať ďalej aj ja. Pomôcť ďalším študentom, ktorí nevedia čo všetko na nich číha hneď ako priletia do svojej hosťovskej krajiny. Dobrovoľníka teda robím už od roku 2016. Prvé 2 roky som bol menej aktívny dobrovoľník hlavne kvôli povinnostiam v škole a podobne. Neskôr v roku 2018 som sa začal aktívnejšie zapájať výpomocou na sústredeniach či už pre domácich alebo výmenných študentov. Taktiež som sa zúčastnil na viacerých prezentáciách na školách alebo som vypomáhal s prekladmi textov na stránku alebo prekladmi profilov študentov prichádzajúcich na Slovensko.

Byť dobrovoľníkom je obohacujúce nielen preto, lebo sa človek aj po návrate zo zahraničia ocitá v neustálom kontakte s ľuďmi z rôznych kultúr. Je to aj možnosť ako spraviť niečo nezištne pre ľudí, ktorí to potrebujú. Častokrát sa ocitnú v situáciách, ktoré by bez našej pomoci zvládli oveľa ťažšie. Týmito ľuďmi myslím študentov prichádzajúcich na Slovensko.

Aby som to zhrnul, byť dobrovoľníkom nie je len o svojom sebarozvoji, ale aj o dopomáhaní k rozvoju budovania medziľudských vzťahov a búraní kultúrnych rozdielov. Týmto dobrovoľník prispieva k presadzovaniu myšlienky, ktorú AFS úspešne buduje.