Karolína dobrovoľníči pre AFS už 2 roky. Čo je dobrovoľníctvo prináša, píše vo svojom článku (článok je v originálnom znení).

V školskom roku 2015/2016 som absolvovala desaťmesačný pobyt vo francúzskej časti Belgicka. Hneď po mojom návrate domov som vedela, že chcem ostať medzi “AFS ľuďmi” a venovať sa ďalším výmenným študentom. Dobrovoľníčenie pre AFS mi za dva roky prinieslo naozaj mnoho, nielenže si neustále pripomínam svoj pobyt, posielam svoju skúsenosť ďalej, spoznávam množstvo nových jedinečných ľudí, ale mala som možnosť zúčastniť sa aj mnohých super akcií, akou je napríklad VSS – minuloročný na Islande a tohtoročný v Nórsku.