Dobrovoľníčka Saška sa s vami podelí o 2 milé príhody spojené s jej dobrovoľníctvom v AFS (článok je v originálnom znení).

Na úvod zdravím všetkých dobrovoľníkov. Moje meno je Saša a dobrovoľníčim v AFS od roku 2015. Za uplynulý rok by sa moja aktivita v AFS dala nazvať aj neaktivitou, ak nerátame organizovanie medzinárodného projektu Chapter exchange, financovaného z prostriedkov Erasmus+ a účasť na ECTP campe v Bruseli.

Napriek tomu som si pre vás pripravila dve milé príhody, ktorých bolo AFS súčasťou. Ako mi dobrovoľníčenie pomohlo pri pohovore do prvého serióznejšieho zamestnania. Bola som pozvaná na pohovor do jednej korporátnej firmy.  Mala som v CV uvedenú aj dobrovoľnícku činnosť pre AFS. Po klasických oťukávacích otázkach prišlo k ďalšej, čo to je AFS, prečo dobrovoľníčim práve v tejto neziskovke, a či mi za to niečo platia. Pán manažér bol nadchnutý touto myšlienkou a pohovor sa zmenil na priateľský rozhovor o tom, ako organizácia funguje, odkiaľ sa to financuje…  Bola som prijatá !

Ako sa mi (ne)podarilo odprezentovať AFS na predmete „Presentation in English“. Tento predmet bol jeden z tých obohacujúcich a rozhodla som sa, že krátku prezentáciu budem robiť o AFS. V krátkosti som uviedla históriu, hlavný cieľ a potom som konkrétnejšie definovala, čomu sa AFS na Slovensku venuje. Pochválila som naše nádherné tričká aj s názornou ukážkou, a prišli na rad otázky z publika a nad jednou som sa celkom pozastavila: „Dobre, znie to všetko krásne, ale nechápem. Povedz mi ako, aj ja chcem toľko cestovať z tej neziskovky ako Ty.“