Monika vo svojom článku opisuje svoju doterajšiu dobrovoľnícku cestu (článok je v originálnom znení).

Moja dobrovoľnícka cesta sa začala pred 3 rokmi, keď som sa vrátila zo zahraničného pobytu v Nemecku. Hlavnou motiváciou pre mňa boli úžasné zážitky a skúsenosti, ktoré som tam získala. Chcela som ostatných podporiť počas ich času v zahraničí. I keď už prešli spomínané 3 roky, stále neviem uveriť tomu, ako veľmi sa môj život vďaka AFS zmenil. Spoznala som veľké množstvo ľudí, ktorí sa stali mojimi dobrými priateľmi, mala som možnosť vyskúšať si rôzne úlohy od kontaktnej

osoby pre zahraničných študentov na Slovensku až po organizáciu medzinárodných projektov. AFS mi umožňuje cestovať po celom svete a zúčastňovať sa rôznych tréningov a projektov, kde získavam drahocenné schopnosti a skúsenosti, vďaka ktorým som už viackrát dostala pracovné ponuky. Najviac sa mi však páči, že sme veľmi úzko prepojená komunita ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú a inšpirujú sa. AFS v troch slovách pre mňa znamená priatelia, inšpirácia a sebarealizácia.