Ivanu jej pobyt vo Francúzsku naučil, že aj s ľuďmi, ktorí majú inú kultúru, iný spôsob života, iné pravidlá a aj niektoré iné hodnoty, sa dá vychádzať (článok je v originálnom znení).

Tri mesiace strávené v centre francúzskych Álp, blízko mesta Grenoble, boli pre mňa veľmi obohacujúce. Moja hostiteľská rodina bola skvelá. Nemali sme medzi sebou žiadne konflikty, vždy sa mi snažili vychádzať v ústrety, chodili sme spolu na výlety. Brali ma ako ďalšieho člena ich rodiny, takže som sa tam cítila veľmi príjemne.

I keď Francúzsko nie je veľmi vzdialené od Slovenska, predsa len tam je veľa vecí iných než u nás. Čo som začala vnímať ako prvé, boli ich stravovacie návyky. Jedia iba 3 krát, príp.4 krát denne, zatiaľ čo na Slovensku som bola zvyknutá, že keď som mala na niečo chuť, alebo keď som bola hladná, som si niečo zobrala. Taktiež večere bývali dosť neskoro a trvali dosť dlho. Novým bol pre mňa aj typický francúzsky pozdrav – pusy na obe líca, pri každom stretnutí s rodinou a priateľmi.

Veľmi ma vyčerpával, najmä zo začiatku, francúzsky školský systém, ktorý je úplne iný než na Slovensku. Veľa času sme strávili v škole. Vyučovanie začínalo zvyčajne o 8 hod ráno a končilo okolo 17 – 18 hodine večer. Potom sa samozrejme bolo ešte treba pripravovať na nasledujúci deň do školy.

Páčilo sa mi, ako to AFS malo všetko dobre zorganizované. Vo Francúzsku sme každý mesiac mávali stretnutie zahraničných študentov v rámci regiónu. Našli sme si tam nových kamarátov z rôznych krajín, zabávali sme sa spolu, ale tiež sme sa aj rozprávali o svojich dojmoch z pobytu, ktoré boli často veľmi podobné. Z AFS, či už z Francúzska alebo Slovenska, sa priebežne informovali a uisťovali sa, či je všetko v poriadku a či sa mám dobre.

Tieto tri mesiace strávené v zahraničí mi dali veľmi veľa. Naučili ma komunikovať s ľuďmi a riešiť problémy v cudzom jazyku. Že si musíš poradiť, aj keď nikto nevie tvoj jazyk a ani ty ich. Tiež ma to naučilo, že aj s ľuďmi, ktorí majú inú kultúru, iný spôsob života, iné pravidlá a aj niektoré iné hodnoty, sa dá vychádzať, vzájomne sa tolerovať a dohodnúť sa na hocičom, a zároveň mať aj spolu veľmi dobrý vzťah. V neposlednom rade mi to dalo množstvo nezabudnuteľných zážitkov, kamarátov, rozličných skúseností a tiež mi to veľmi pomohlo jazykovo.