Martin píše aké sú rozdiely medzi Slovenskom a Nemecko. Tieto rozdiely zistil počas svojho AFS študijného ročného pobytu v Nemecku (článok je v originálnom znení).  

V Nemecku sa mám naozaj veľmi dobre. Hneď po mojom príchode som sa adaptoval, netrvalo to dlhšie ako jeden týždeň. Nemecký školský systém a vôbec vo všeobecnosti ako to tu funguje sa mi zapáčili a aj preto si to tu užívam. Môj pobyt sa pomaly blíži ku koncu, ale moje zážitky z toho čo som tu zažil sú úžasné a do istej miery aj neopakovateľné.

S rodinou, ktorá je veľmi milá a priateľská vychádzam veľmi dobre. Zatiaľ čo som tu a to je 6 mesiacov sa nevyskytol medzi nami žiadny problém. Čo sa týka celkovej organizácie a organizácie nemeckej AFS, hodnotím dobre obidve, aj keď sa vyskytli 2 či 3 menšie problémiky.

Nemecko ako krajinu svojho pobytu v zahraničí som si vybral z viacerých dôvodov. Tým najväčším bola túžba ovládania nemeckého jazyka. Táto túžba sa mi už naplnila, aj keď nie ešte naplno. Nemecko som si vybral aj preto, aby som trochu viac spoznal túto časť Európy, čo aj robím. Rozdiely medzi našou a nemeckou kultúrou sú malé až nepatrné. Rozdiel som spoznal napríklad 11. novembra čiže na meniny Martina, keď sa tu konajú rôzne pochody a spoločenské aktivity. Jedinou vecou, ktorou som bol celkom zaskočený bol spôsob ako oslavujú Nemci Veľkú Noc. Bez vody a bez korbáčov. No ale každá kultúra má niečo svoje a tak sa tu hľadajú veľkonočné vajíčka.

Svoj pobyt v Nemecku považujem za veľmi vydarený, ovládam na celkom solídnej úrovni nemecký jazyk, čas ktorý tu ešte som by som chcel využiť na jeho zdokonalenie. Táto skúsenosť mi otvorila nové brány a rozšírila možnosti štúdia v zahraničí. Taktiež takáto skúsenosť posunie človeka ďalej aj po inej stránke. Človek sa naučí byť viac zodpovedný a samostatný, čo je podľa môjho názoru veľkým plusom. Nové priateľstvá, nové kontakty, pre toto sa naozaj oplatí ísť do zahraničia a to hovorím z vlastnej skúsenosti.