AFS na Slovensku podporuje svojich dobrovoľníkov k účasti na aktivitách iných AFS organizácií vo svete. Víkendové stretnutie dobrovoľníkov, plné školení, worshopov a zábavy je Megavíkend, ktorý je organizovaný AFS Českou republikou. Tento rok malo Slovensko dvojčlenné zastúpenie, zúčastnili sa ho bratislavskí dobrovoľníci Ondrej a Juraj. V článku píše Juraj o danej akcii.

Megavíkend je akcia, ktorú tradične usporadúva AFS Česko a tento rok sa konala v Brne. Keďže tu študujem, tak som sa po prvý krát tejto akcie zúčastnil aj ja. Celá akcia prebiehala v priestoroch strednej školy, kde väčšina ľudí aj spala, i keď niektorí uprednostnili pohodlie penziónu. Celkový počet účastníkov sa pohyboval okolo 100 ľudí a z toho 20 ľudí bolo zo zahraničia, z krajín ako Rakúsko, Poľsko, Chorvátsko, Srbsko či Belgicko.

Ako ste si už mohli z názvu odvodiť, ide o akciu, ktorá trvá len jeden víkend. V piatok večer sa konalo oficiálne zahájenie programu, na ktorom vystúpila dobrovoľníčka z AFS, ktorá má 78 rokov a rozpovedala nám krátky príbeh z jej života, ktorý bol veľmi vtipne podaný a jej odkaz bol jasný: Nemáme veriť extrémistom a bludom, ktoré tlačia ľudom do hlavy, ako keď bola mladá.

Nasledujúci deň som si vybral spomedzi viacerých workshopov. Vybral som si „Crisis management and problem solving“. Naučil som sa veľa nových vecí, predovšetkým o mediátorstve. Večer sme mali oficiálny “ples” na štýl 60-tych rokov.

V nedeľu som sa zúčastnil aktivity „What makes democracy stable?“.  Z tejto aktivity som si odniesol asi najviac, keďže je to téma, ktorá vo mne obzvlášť rezonuje. Naučili sme sa, ako funguje v princípoch západná demokracia a s akými úskaliami sa môžeme stretnúť v dnešnej dobe.

Inými slovami, bola to akcia, ktorá ma veľmi prekvapila, spoznal som veľa úžasných ľudí a ak niekto bude mať v nasledujúcich rokoch záujem sa jej zúčastniť, veľmi mu to odporúčam.