Dobrovoľníčka Katka z Nových Zámkov píše, ako sa dostala k dobrovoľníctvu v AFS a aké má toto dobrovoľníctvo rôzny podoby (článok je v originálnom znení).

K hosťovaniu som sa dostala náhodou, bolo to vďaka môjmu synovi, ktorý prišiel s nápadom ako si zlepšiť cudzí jazyk – cez hosťovanie zahraničného študenta. A tak som sa ani nenazdala a mala som doma namiesto dvoch detí tri. Po tejto prvej skúsenosti s organizáciu AFS, som sa začala zaujímať aj o jej iné aktivity.

Po roli hostiteľky som si tiež vyskúšala rolu účastníčky – vďaka programu Eva, ktorý ponúka mamám možnosť vydať sa do cudzej krajiny a spoznávať jej zvyky a kultúru.

Čo mi priniesla moja účasť v AFS programoch, či už ako hostiteľka alebo samotný hosť? Začala som sa aktívne učiť anglický jazyk, vďaka čomu nemám problém dorozumieť sa pomerne bez problémov vo svete.Videla som odlišnú kultúru, spoznala som napríklad krásu fínskych lesov a chuť lotyšského pudingu. Získala som zážitky na celý život a hlavne som spoznala skvelých ľudí –  svetových priateľov.