Andrej spolu v bratom Igorom odišli v jeden rok na AFS pobyt do Nemecka. Žili od seba 700 km. Andrej píše, ako on hodnotí svoj pobyt (článok je v originálnom znení).

Môj ročný pobyt v Nemecku hodnotím veľmi pozitívne. Aj napriek tomu, že som si s mojou hostiteľskou rodinou nie vždy 100% rozumel, mali sme spolu veľmi dobrý vzťah a už teraz sa teším kedy ich budem môcť znovu navštíviť.

Škola bola tiež super.

Takže ako som už povedal, tento rok som si tu užil a teším sa, kedy budem môcť do Nemecka znova vycestovať.