Kristína študovala jeden rok vo Švajčiarsku. Čo všetko zažila počas svojho pobytu píše vo svojom článku (článok je v originálnom znení).

Jeden rok v cudzej krajine. V mojom prípade je tou krajinou Švajčiarsko. Prostredníctvom AFS mi bolo umožnené prežiť tento nenahraditeľný rok. O AFS som sa dozvedela prostredníctvom prezentácie na mojej domovskej škole. Nechcela som ale zobrať prvú ponuku, ktorá sa naskytla, preto som sa informovala aj v iných organizáciách. Pre AFS som sa rozhodla, pretože organizuje aj kempy počas študijného programu, pred aj po a hlavne, že pozostáva s množstva milých a nápomocných ľudí, ktorí sú pripravení pomôcť vždy, keď ich výmenný študent potrebuje. AFS Schweiz má veľa dobrovoľníkov, ale aj zamestnancov, ktorí nás (výmenných študentov) vždy včas informujú o blížiacich sa stretnutiach a sústredeniach, a ako celok je AFS dobre organizovaná. Keby som porovnala AFS na Slovensku a vo Švajčiarsku, nenašla by som väčšie rozdiely odhliadnuc od aktivít počas príchodového sústredenia vo Švajčiarsku a odchodového sústredenia na Slovensku. Doma bolo sústredenie do bodky rozplánované, čo nemôžem o švajčiarskom kempe povedať, pretože sme mali veľa voľného času, aj keď práve tento štýl možno vyhovuje niekomu inému lepšie. Prostredníctvom švajčiarskych dobrovoľníkov a ich nápaditých akcii som zažila tunajšiu kultúru i špecifickosť môjho okolia z blízka. Celkovo som s AFS a jej prácou nesmierne spokojná a môžem hovoriť o šťastí, že som si vybrala AFS, pretože mi sprostredkovala tento výmenný pobyt a hlavne prostredníctvom nej som spoznala moju hostiteľskú rodinu. Na moju rodinku nedám dopustiť. Mám štyroch súrodencov, s ktorými si veľmi dobre rozumiem, hosťovských rodičov, ktorým môžem povedať čokoľvek, ktorí ma chápu a vedia mi poradiť. Pre mňa je dôležité rodinné zázemie tu ako i doma a preto som nevýslovne spokojná a nadšená, že som sa dostala do rodiny, v ktorej som.

Keďže nie som tisíce kilometrov od domova a trávim môj výnimočný rok v Európe, necítim výraznejšie kultúrne rozdiely. Švajčiari žijú na vysokej úrovni a morálne hodnoty sú tu vysoko ctené. Každá kultúra má iné národné jedlá, tance, ale v každodennom živote som nepostrehla výrazné priehlbiny. Čas od času postrehnem drobnosti, ktoré sa odlišujú, ale na tie sa rýchlo zvyká.

Výmenný pobyt mi dal veľa nových skúseností do života a hlavne ma urobil samostatnejšou. Okrem jazyka, v ktorom som sa tu zdokonalila som spoznala nových ľudí, nadviazala priateľstvá a spoznala viac ako jednu kultúru, pretože počas rôznych príležitostí sa stretávam s ostatnými výmennými študentmi z celého sveta. Skrz nich i ľudí v mojom okolí som sa naučila byť chápavejšou a všímavejšou k ostatným. Keby mi niekto ponúkol možnosť stráviť ešte jeden rok vo Švajčiarsku, bez váhania by som tú možnosť prijala, pretože práve rozhodnutie vycestovať a zažiť niečo nové ma obohatilo ako človeka. Študijný pobyt v zahraničí by som odporúčala každému.