Prehľad AFS výskumu pre AFS & priateľov

AFS má dlhú históriu významného prispievania do oblasti medzikultúrneho vzdelávania a často spolupracuje s partnerskými a vedúcimi organizáciami, a významnými vedcami. AFS skúma široké spektrum relevantných tém – od spôsobov, akými technológia ovplyvňuje proces kultúrnej adaptácie po súhru osobnosti a kultúry – tieto výskumné iniciatívy pomáhajú identifikovať množstvo faktorov zahrnutých v medzikultúrnom vzdelávaní. Tento dokument poskytuje prehľad našich vedeckých snáh.

Viac informácií

 

AFS štúdia na dlhodobý vplyv

V roku 2006 AFS riadilo široký výskum na stanovenie dlhodobého vplyvu medzikultúrnej vzdelávacej skúsenosti. Štúdia porovnávala AFS navrátilcov s ich rovesníkmi, 20 až 25 rokov po ich výmennom programe. Štúdia zistila, že AFS účastníci mali podstatné výhody v jazykovej plynulosti a kultúrnych kompetenciách, ktoré trvali aj mimo výmenného programu.

Viac informácií

Posúdenie vplyvu AFS zahraničnej skúsenosti

Tento výskum bol vedený v roku 2005 Dr. Mitchellom R. Hammerom v spolupráci s AFS. Tisícky študentov z celého sveta boli hodnotení pred, počas aj po skúsenosti v zahraničí. V porovnaní s ich rovesníkmi sa AFS výmenní študenti oveľa viac zlepšili v jazykovej plynulosti, vedomostiach o iných kultúrach a ich schopnosti nadväzovať medzikultúrne priateľstvá.

Viac informácií