AFS povzbudzuje každého v našej globálnej komunite prijať filozofiu „učiť sa spolunažívať“ a podporovať medzikultúrne porozumenie, vytvoriť pozitívnu zmenu pre spravodlivejší a mierový svet.

Na dosiahnutie toho AFS pripravuje vzdelávacie programy, ktoré pomáhajú budúcim lídrom, globálnym občanom a nositeľom zmien rozvinúť ich medzikultúrne schopnosti pre 21. storočie tak, aby uspeli v globalizovanom svete, budovali mosty naprieč kultúrami a chopili sa riešenia svetových problémov.

 

AFS medzikultúrne vzdelávacie programy sú špeciálne navrhnuté, aby pomohli AFS dobrovoľníkom, študentom a ľuďom všetkých vekových kategórií:

 • naučiť sa z prvej ruky o vplyve kultúry na hodnoty a rozhodnutia, ktoré ľudia robia
 • získať vedomosti o tom, ako zmeniť perspektívu efektívne, vhodne a autenticky
 • vytvárať inovatívne riešenia pre reálne výzvy
 • rozvinúť praktické schopnosti pre 21. storočie, ale aj vedomosti a porozumenie potrebné na to, aby sa stali globálnymi občanmi
 • medzikultúrne kompentencie obohatené o ostatné zručnosti potrebné pre 21. storočí, napríklad schopnosť kritizovať
 • byť medzikultúrne kompetentný alebo kultúrne flexibilný je dôležité vo všetkých profesiách – vo vede, umení, verejnom sektore atď. Biznis, vlády, akademický svet aj neziskové organizácie, tí všetci potrebujú ľudí, ktorí majú medzinárodné skúsenosti a nadhľad, ale aj iné kritické schopnosti.

 

Intercultural competency reinforced with other critical 21st century skills

Being interculturally competent or culturally fluent is important across all professions today–whether the sciences, the arts, public policy or otherwise. Businesses, governments, the academic world and NGOs all need people who have international experiences and insights, as well as other critical skills.

Čoraz viac univerzít, zamestnávateľov a neziskových organizácii hľadá študentov, personál a dobrovoľníkov, ktorí majú lepší prehľad vo svete ako ostatní a sú dobrí v spolupráci s luďmi z iných krajín a kultúr.

To je dôvod, prečo AFS vzdelávacie programy vždy podporujú kľúčové vzdelávacie ciele pre 21. storočie popri mezuikultúrnych kompetenciách. Tie zahŕňajú:

 • kritické myslenie a riešenie problémov
 • kreativitu a inováciu
 • spoluprácu
 • komunikáciu
 • empatiu
 • flexibilitu
 • tímovú prácu.

Medzikultúrne vzdelávanie a vzdelávanie ku globálnemu občianstvu sú transformačné celoživotné činnosti, ktoré zahŕňajú formálnu výučbu aj praktickú skúsenosť.

AFS medzikultúrne vzdelávacie procesy

AFS vytvorilo tri medzikultúrne vzdelávacie procesy. Tieto vzdelávacie programy boli vytvorené AFS medzinárodne uznávaným vzdelávacím tímom za pomoci učiteľov, akademikov a odborníkov z praxe. Sú postavené na “state-of-the-art-research a sound” vzdelávacích metódach spojených so 70-ročnou skúsenosťou poskytovania úspešných AFS kultúrnych výmen, dobrovoľníctva, hosťovania a iných medzinárodných programov, ktoré vychovávajú medzikultúrne kompetentných lídrov.
Každý proces je podporený silnými osnovami, vytvorenými pre každú kľúčovú skupinu v AFS komunite:

AFS vzdelávacie programy sú:

1. Transformačné

Vzdelávanie ako cesta k zmene: Medzikultúrne výzvy a vzdelávacie momenty sú neoddeliteľné časti našich každodenných životov, tried a verejnosti. AFS skúsenosti prinášajú zmeny. Podnecujú ľudí všetkých vekových kategórii angažovať sa, viesť a efektívne spolupracovať naprieč kultúrnymi a inými rozdielmi.

2. Postavené na cieľoch

Osnovy a metódy sú postavené na cieľoch: Osnova pre každý program zahŕňa poctivo vybrané aktivity, odľahčené konverzácie a cvičenia, ktoré sú priamo spojené so vzdelávacími cieľmi, ktoré boli vytvorené pre každú skupinu. Trénovaní dobrovoľníci a personál pomáhajú jednotlivcom absolvovať ich program dynamickým spôsobom v záujme toho, aby sa stali medzikultúrne kompetentnými, zodpovednými globálnymi občanmi a sprostredkovateľmi pozitívnej spoločenskej zmeny.

3. Pohlcujúca a štruktúrovaná

Pohlcujúce skúsenosti podporované štruktúrovaným vzdelávaním: práca, život a spolupráca v rozmanitých prostrediach definujú AFS skúsenosť pre všetkých študentov, rodiny, dobrovoľníkov a personál. Avšak nezáleží na tom, ako dôležitá a interaktívna táto skúsenosť je, byť okolo rozmanitých ľudí jednoducho nestačí na vybudovanie praktických a vysoko cenených medzikultúrnych schopností a porozumenia, ktoré sú dnes potrebné. AFS vzdelávacie programy poskytujú podporu, povzbudenie a tréning na to, aby sa medzikultúrne skúsenosti premenili na zmysluplné medzikultúrne vzdelávacie príležitosti.

4. Neformálna

Neformálne vzdelávacie prostredie: Hodiny, diskusie a aktivity počas našich ciest sa konajú mimo tried a tradičných akademických prostredí. Študenti, hostiteľské rodiny a dobrovoľníci sú podporovaní trénovanými dobrovoľníkmi a personálom počas  individuálnych hodín, skupinových tréningových aktivít a orientácií.

5. Skúsenostná a praktická

Vzdelávanie postavené na skúsenosti = rozšírené vzdelávanie: AFS verí v silu vzdelávania postaveného na skúsenosti. Účastníkov kladieme do centra rozvojového procesu a pritom ich navádzame a podporujeme. AFS dobrovoľníci sa učia, ako sa učiť na základe svojich nových skúseností, ako nájsť ich zmysel a analyzovať ich. Okrem toho sú motivovaní experimentovať a prispôsobovať svoje správanie na základe získaných poznatkov – a pokračovať vo vzdelávacom procese.

6. Celoživotná

Vzdelávanie pre život a celoživotné vzdelávanie: Každý AFS vzdelávací proces je celoživotná skúsenosť s určitým bodom štartu a pravidelnými miľníkmi, ale žiadnym dátumom konca. AFS dobrovoľníci sa začínajú vzdelávať v momente ich prvého kontaktu s organizáciou a po skončení ich oficiálneho programu sa naďalej rozvíjajú. Veľa študentov potom ďalej pokračuje v dobrovoľníckej práci, ako hostiteľské rodiny alebo účastníci iných AFS programov, pretože chcú naďalej prehlbovať svoje schopnosti.

Meranie vplyvu medzikultúrneho vzdelávania

AFS má dlhú históriu merania vzdelávacieho vplyvu našich programov. Náš akademický výskum je považovaný za štandardné nastavenie pre priemysel. Ak chcete vedieť viac, kontaktujte nás na [email protected] Od začiatkku roka 2016 sa vybrané množstvo AFS účastníkov môže rozhodnúť sledovať ich vzdelávací proces v internetovom portfóliu, čo im pomôže sledovať ich pokrok a napredovanie k cieľom. Tieto záznamy potom môžu byť zdielané so školami a univerzitami.

Vedel si? AFS vzdelávacie procesy sú prispôsobené pre veľa rozličných ľudí. Spýtaj sa nás, ako môže AFS vytvoriť medzikultúrny vzdelávací program práve pre teba. Kontaktuj nás na [email protected]