years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Čo zahŕňa tvoja skúsenosť

 • Cena letenky
 • Vyzdvihnutie na letisku
 • Ubytovanie v hostiteľskej rodine
 • Ubytovanie
 • Jedlo
 • Individuálna kontaktná osoba
 • Zdravotné poistenie
 • Asistencia s prihláškou
 • Pomoc s vízami
 • Orientácia pred odchodom na program
 • Orientácie počas pobytu
 • Orientácia po príchode z programu
 • Materiály k projektu
 • Priebežná podpora
 • Celosvetová prítomnosť
 • 70 rokov skúseností

Za čo si zodpovedný

 • Školská dochádzka
 • Vakcinácie
 • Výlety
 • Kultúrne výlety
 • Preprava v rámci Slovenska
 • Preprava do školy
 • Pas, víza a vízové poplatky
 • Výpis známok
 • Diplom zo školy
 • Učebné materiály
 • Školské materiály
 • Školská uniforma