years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Čo zahŕňa tvoja skúsenosť

  • Cena letenky
  • Vyzdvihnutie na letisku
  • Ubytovanie v hostiteľskej rodine
  • Ubytovanie
  • Jedlo
  • Školská dochádzka
  • Individuálna kontaktná osoba
  • Zdravotné poistenie
  • 24/7 krízová linka
  • Preprava do školy
  • Asistencia s prihláškou
  • Pomoc s vízami
  • Orientácia pred odchodom na program
  • Orientácie počas pobytu
  • Orientácia po príchode z programu
  • Materiály k projektu
  • Priebežná podpora
  • Celosvetová prítomnosť
  • 70 rokov skúseností

Za čo si zodpovedný

  • Vakcinácie
  • Výlety
  • Kultúrne výlety
  • Pas, víza a vízové poplatky
  • Školské materiály
  • Školská uniforma