Intercultura Slovakia, o. z., a vaše súkromie

Organizácia Intercultura Slovakia, o. z., (ďalej len AFS) vníma záležitosti ochrany vašich osobných údajov, informácií a zachovanie ich dôvernosti veľmi vážne. Nižšie uvedené informácie objasňujú, ako na týchto stránkach (doména afsslovakia.sk) zaobchádzame so všetkými osobnými údajmi, ktoré sú nám poskytnuté.

Aké informácie zhromažďujeme

AFS zhromažďuje informácie o menách a e-mailových adresách návštevníkov našich stránok (prípadne niektoré ďalšie) získané prostredníctvom niekoľko rôznych formulárov na týchto stránkach. To sa týka predovšetkým sekcie Find an AFSer, AFS Mail List, Starting the Process a Tell A Friend (PRELOŽIŤ podľa aktuálnych názvov sekcií). Poskytnutie akýchkoľvek informácií v týchto sekciách je úplne dobrovoľné.

AFS nezhromažďuje identifikovateľné osobné informácie o osobách, pokiaľ ich dané osoby výslovne a vedome neposkytli. Zverejnenie týchto informácií ako súčasť obsahu sekcií ako Find an AFSer, Feedback Forums a AFS Mail List (PRELOŽIŤ podľa aktuálnych názvov sekcií) potom už priamo vyplýva z podstaty veci.

V sekcii Find an AFSer môžete zverejniť Vaše aktuálne kontaktné údaje vrátane prípadných poznámok a umožniť tak ostatným (priateľom, rodinám atď.), aby vás kontaktovali. Po prihlásení pod vaším užívateľským ID (vaše e-mailová adresa) a po zadaní hesla môžete svoh zápis podľa vlastného uváženia kedykoľvek editovať – aktualizovať, doplniť, upraviť alebo vymazať.

AFS na svojich stránkach nepoužíva cookies.

Ako sa zhromaždené informácie využívajú

Neosobné informácie všeobecnej povahy sa príležitostne využívajú ako podklad na vylepšenie vzhľadu, obsahu a funkčnosti našej webstránky s cieľom jej adresnejšieho zamerania, ale aj na získavanie čo najobsiahlejších demografických údajov v záujme analýzy trendov a pre potrebu administrácie našich stránok. Informácie sa využívajú aj na niektoré ďalšie špecifické účely AFS (napr. v záujme umožniť našim partnerským organizáciám v zahraničí kontaktovať absolventov programov AFS v ich krajine).

AFS v nijakom prípade – bezplatne ani za úhradu – neposkytne zhromaždené informácie osobnej povahy žiadnej tretej strane mimo našich partnerských organizácií a organizácií s nimi priamo spolupracujúcimi na aktivitách AFS. No ak poskytnete informácie tohto typu dobrovoľne k dispozícii na stránkach Find an AFSer alebo AFS Mail List, môžu byť zdieľané a iní ich môžu použiť, preto treba počítať s možnosťou príchodu nevyžiadanej pošty od rôznych odosielateľov. AFS v takomto prípade nenesie zodpovednosť za to, kto môže využiť tieto informácie. Pre využívanie sekcie Find an AFSer:

ODPORÚČAME NEPOSKYTOVAŤ SVOJE TELEFÓNNÉ ČÍSLO ANI DOMÁCU ADRESU.

Výnimku z vyššie uvedených zásad ochrany súkromia môžeme urobiť iba v prípadoch, kde to ukladá zákon, napr. na základe súdneho príkazu.

Find an AFSer

Účelom tejto sekcie je umožniť alebo pomôcť členom celosvetovej rodiny AFS navzájom sa nájsť. Tu vás žiadame, aby ste ku kontaktovaniu osôb z adresára pristupovali vždy obozretne a uvážlivo. Informácie, ktoré tu získate, v nijakom prípade nevyužívajte na žiadnu formu komerčnej reklamy. Za zneužitie informácií a prípadné následky spôsobené treťou stranou AFS nenesie žiadnu zodpovednosť.

Registrácia na Find an AFSer: Všetky registrácie sú dobrovoľné, pričom v adresári tejto sekcie sú uvedené len zaregistrované osoby. AFS do adresára nikoho nepridáva. Ak nie je vami hľadaná osoba z okruhu vašich známych z AFS uvedená v adresári, je to preto, že sa sama nezaregistrovala. Na identifikáciu pri prihlasovaní slúži vaša e-mailová adresa.

Ochrana dát

Všetky osobné údaje, ktoré organizácia AFS a jej webové stránky nazhromaždia, sa ukladajú v bezpečnom operačnom prostredí. Zabezpečené vlastné úložiská databáz s obmedzeným prístupom sa aktuálne nachádzajú v Spojených štátoch a v Thajsku. Prístup k nim majú len zamestnanci, oficiálni konzultanti a zodpovední dobrovoľníci AFS. Ktokoľvek z nich má právo použiť osobné údaje, avšak výhradne na účely programových operácií (programovacích operácií ALEBO programových aktivít?) AFS.

S ohľadom na nadnárodné riešenie spracovania dát v celom systéme AFS môžu byť vaše osobné údaje presunuté a spracovávané mimo územia krajiny, v ktorej žijete. AFS však v každom prípade garantuje ich zodpovedajúcu ochranu tak, aby bola v súlade s vyhlásením o ochrane súkromia bez ohľadu na to, kde sú dáta spracovávané alebo uložené. Poskytnutím vašich osobných údajov organizácii AFS z vašej strany vyslovujete súhlas s vyššie uvedenými postupmi.

Odkazy

Internetová stránka www.afsslovakia.sk obsahuje aj odkazy na iné stránky, ktoré prevádzkujú a kontrolujú tretie strany. Za ich obsah a ochranu súkromia AFS nenesie zodpovednosť. Z uvedených hypertextových odkazov, ktoré na iné stránky odkazujú, nie je možné vyvodzovať ani súhlas AFS s materiálmi, ktoré tieto stránky obsahujú, ani spojenie s ich prevádzkovateľmi. Preto vám odporúčame zoznámiť sa najprv s ich vlastnou politikou ochrany osobných údajov, ktoré sa môže od našej líšiť.

Kontakt

Intercultura Slovakia, o. z.

Vinohradnícka 40

949 01 Nitra

[email protected]

Tel.: 0948 676 766

Ak máte k tomuto vyhláseniu akékoľvek otázky alebo komentáre, kontaktujte nás na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.