Dôvody, prečo sa niekto stane dobrovoľníkom v AFS, sú veľmi rôznorodé. Na začiatku to môže byť stretnutie so zahraničným študentom, hostiteľskou rodinou alebo absolventom programu; neskôr vlastná skúsenosť s odlišnou kultúrou; odhodlanosť pomôcť; pocit potrebnosti a zodpovednosti alebo konkrétných znalostí, ktoré sú v organizácii aktuálne potrebné. Dobrovoľníctvo je vo väčšine sveta, na rozdiel od našich končín, veľmi rozvinutý fenomén. Svet je pre mnohých až príliš materialisticky založený a čisto ľudské hodnoty a ideály v súťaži s pragmatickým utilitárnym prístupom k životu často prehrávajú. Dobrovoľníci v AFS majú možnosť pomáhať mladým ľuďom, hostiteľským a vysielajúcim rodinám, školám a ďalším na ich ceste medzikultúrneho poznávania, poznávania sveta, vlastného domova a možno i seba samého.. Pomáhajú jednotlivcom i komunitám uľahčiť cestu k rešpektu a tolerancii. Väčšina z nich hovorí, že dobrovoľníctvo im okrem pocitu uspokojenia z dobre vykonanej záslužnej práce a užitočnosti prináša tiež mnoho nových skúseností, znalostí, priateľských vzťahov a v neposlednom rade i humor, a teda aj ich samých podstatným spôsobom obohacuje.

Dobrovoľnícke pozície

Dobrovoľník, ktorý pomáha zahraničnému študentovi lepšie sa orientovať v našom prostredí a poznávať slovenskú kultúru. Zároveň podporuje hladké a bezproblémové spolužitie zahraničného študenta a jeho slovenskej hostiteľské rodiny. Pomáha prekonávať medzikultúrne rozdiely, koriguje vzájomné očakávania a snaží sa posilniť vzájomné pochopenie. Prispieva k tomu, aby bol pre študenta pobyt u nás i hostenie pre rodinu v dobrom zmysle slova nezabudnuteľným a obohacujúcim zážitkom.

Úloha kontaktnej osoby je neodmysliteľnou súčasťou hostiteľského programu AFS a celosvetovo odlišuje AFS od organizácií podobného typu.