Zorka hodnotí svoj najprv trojmesačný pobyt v Belgicku (článok je v originálnom znení).

Pôvodne som mala byť preč len na 3 mesiace, no už po pár týzdňoch som si to predĺžila na 10 mesiacov. A bolo to to najlepšie rozhodnutie. Mala som veľké šťastie na obe veľmi milé hostisteľské rodiny, ktoré ma podporovali naozaj vo všetkom.

S ostatnými výmennými študentmi som sa cítila ako s rodinou. Páčilo sa mi, že sme sa mohli rozprávať naozaj o hocičom a každý mal na to úplne iný uhol pohľadu, vďaka všetkým tým rozličným kultúram.

Viem, že vzdialenosť nás nemôže rozdeliť ani po odchode, a že sa ešte veľakrát stretneme. Škola bola taktiež super, a vedenie tam bolo veľmi chápavé.

Som neskutočne vďačná za všetky možnosti a zážitky. A želám takýto úžasný rok každému, kto sa pre niečo takéto rozhodne.