Aktuálna AFS reakcia na koronavírus

Pretrvávajúca pandémia COVID-19 vo svete si vyžaduje aj našu reakciu. AFS je so svojím systémom riadenia a krízovým manažmentom dobre pripravená na realizovanie študijných programov v zahraničí. Máme šťastie, že základy transformačných zmien sme položili už pred COVID-19.

Programy AFS budú prebiehať v tých krajinách, kde to umožňujú zdravotné a bezpečnostné podmienky a kde je možné získať študentské víza. Denne sledujeme neustále sa meniacu situáciu a sme v úzkom kontakte s našimi členskými organizáciami.

Ako AFS udržuje našich účastníkov v bezpečí

Ako globálna sieť organizácií AFS aktívne prehodnocuje podmienky pre štúdium  v zahraničí podľa jednotlivých krajín. Bezpečnosť a komfort našich účastníkov zostávajú našou prioritou číslo jeden. Pozorne sledujeme zdravotné a cestovné odporúčania kompetentných úradov, ako aj odporúčania našej rozsiahlej siete dobrovoľníkov v teréne. Zaväzujeme sa, že budeme konať s najlepšími úmyslami a pohotovo reagovať na meniace sa okolnosti.

Niektoré krajiny môžu požadovať neskorší začiatok programu oproti pôvodne plánovanému termínu. Navyše, z dôvodu bezpečnostných obmedzení alebo pretrvávajúcich ekonomických dopadov, nebudeme môcť spustiť AFS programy vo všetkých krajinách. Ak si aktuálna situácia v krajine vyžiada zmenu, účastníkov našich výmenných pobytov budeme bezodkladne informovať. Urobíme však všetko pre to, aby sme účastníkom ponúkli alternatívne možnosti.

„Aj keď nikto nevedel, čo sa stane v tejto globálnej pandémii, AFS sa všemožne usilovala o to, aby sme sa všetci cítili bezpečne. Neustále nás podporovala, keď sme sa cítili na dne. A vždy to pomohlo! Ich nadšenie a pozitivizmus mi pomáhali zvládať aj náročné dni.“

           Účastník AFS programu 2019 (zdroj: Hodnotenie služieb zákazníkom)

Zvoľ si program:

  • Ázia
  • Európa
  • Latinská Amerika
  • Severná Amerika

Zabudnite na svoju komfortnú zónu a spolu s AFS sa staňte „globálnym občanom“

Nezáleží na tom, či študujete na strednej škole, na univerzite alebo ste práve začali budovať svoju kariéru. AFS má pre vás ten pravý program, cez ktorý by ste sa mohli ísť do školy, naučiť sa nový jazyk, vyskúšať AFS stáže alebo sa stať dobrovoľníkom v zahraničí. Hostiteľské rodiny a dobrovoľníci čakajú, aby vám mohli pomôcť spraviť z vášho medzinárodného programu najlepšiu skúsenosť života!

Študujte v zahraničí s AFS

Preskúmajte planétu plnú možností

 “Objavte novú kultúru a nový jazyk. Nájdite si priateľov na celý život z každého kúska zeme. Nastáva rok, počas ktorého vyrastiete a spoznáte sami seba – svoje limity a schopnosti. Nastane zmena v tej najlepšej možnej podobe.”

Giulia Andar, výmenná študentka z Talianska v Nemecku

Objavte zaujímavé destinácie

Štipendium a financovanie

AFS pomáha mladým ľuďom vycestovať do zahraničia bez ohľadu na ich finančnú situáciu. To je dôvod, prečo AFS pracuje so sponzorskými korporáciami a spoločnosťami a s individuálnymi sponzormi, ktorí pomáhajú financovať AFS programy.

Viac o štipendiách

Vitaj, nový člen rodiny!

Staňte sa hostiteľskou rodinou

Ukážte svoju rodinu svetu prostredníctvom hosťovania zahraničného študenta a pomôžte mu v ceste k dosiahnutiu jeho snov! Objavte novú kultúru a zdieľajte svoj život a tradície!

Viac

Zažite svet prostredníctvom očí mladého človeka z inej krajiny

„Byť hosťujúcou rodinou je výzvou, no i potešením. Pozorujeme, ako sa nám úplný cudzinec stáva bližším a bližším a ako sa my stávame dôležitými pre neho. Sú to takmer dva mesiace, odkedy Mateo prišiel a už má v našej rodine svoje vlastné miesto. Učíme ho o živote v Srbsku a my sa učíme o živote na Sicílii. Keď volajú naši známi, ich prvou otázkou už nie je ako sa máme, ale ako sa má Mateo?”

Tijana Marjanovic, hosťujúca sestra zo Srbska

Staňte sa hostiteľskou rodinou

Pripravený zmeniť svet?

Dobrovoľníkom pre AFS

Objavte svoj potenciál a vyberte si z našich možností. Profitujte z nášho výnimočného tréningového programu pre dobrovoľníkov, objavte svoju schopnosť viesť a pomôžte ostatným nažívať spolu v zhode!

Viac

Angažovanosť v lokálnej spoločnosti, stretávanie s ľuďmi z celého sveta

„Pripojenie k miestnej skupinke AFS dobrovoľníkov mi dalo príležitosť objaviť mnohé schopnosti, napr. ako pracovať v tíme a spolupracovať s ľuďmi z rozličných prostredí. Ako AFS dobrovoľník som viac začlenený do lokálnej spoločnosti a stretávam ľudí z celého sveta.“

Marcela Vazquez, AFS dobrovoľníčka v Argentíne

Buďte dobrovoľníkom

Objavujte naše inovatívne študentské cestovanie

AFS  Vzdelávanie

Naučte sa, ako AFS pomáha ľuďom každého veku a pôvodu získavať vedomosti, schopnosti a porozumenie potrebné k vytváraniu vzťahov s rozličnými ľuďmi, dosiahnuť úspechy v globálnej ekonomike a celkovo pozitívne vplývať na svet.

Viac

Vytváranie “svetových” občanov, podpora tých, čo menia svet

Dnes už nemusíte chodiť ďaleko, aby ste našli AFS člena, ktorý spôsobuje zmeny v miestnych spoločnostiach, v priemysle, vo vedení dôležitých medzinárodných záležitostí a v sociálnych kauzách.

Ako AFS pripravuje globálnych občanov

Spojte sa s AFS komunitou z celého sveta!