Od roku 1947 AFS vedie študentov k získavaniu praktických schopností a vedomostí, ktoré potrebujú na to, aby vynikli v globálnom svete. V súčasnosti predstavujeme nové vzdelávacie osnovy, aby mohli rodičia sledovať, ako ich syn či dcéra rastie. Veľa univerzít a zamestnávateľov hľadá mladých ľudí, ktorí poznajú svet za hranicami svojich krajín a nemajú problém spolupracovať s ľuďmi z iných krajín a kultúr.

Prečo by moje dieťa malo ísť do zahraničia práve cez AFS?

Vyše 70 rokov má AFS výnimočnú reputáciu v oblasti poskytovania kvalitných medzinárodných programov, ktoré rozvíjajú schopnosti potrebné na úspech v 21. storočí. AFS skúsenosť:

  • buduje istotu, rozširuje perspektívu a zvyšuje schopnosť kriticky myslieť a riešiť problémy
  • poskytuje rešpektovanú medzikultúrnu výučbu a prvky jazykovej prípravy, ktoré si osobitne cenia univerzity aj zamestnávatelia
  • ponúka zábavné dobrodružstvá, ktoré uľahčujú učenie a robia ho zmysluplným
  • poskytuje celoživotný prístup ku globálnej komunite priateľov, konexiám a dobrovoľníckym príležitostiam

Aké typy programov AFS ponúka?

AFS ponúka širokú škálu programov pre študentov. Ako ich účastníci môžu navštevovať miestnu strednú školu v inej krajine ako plnohodnotní študenti buď po celý rok, na obdobie pol roka, alebo tri mesiace. Ponoriť sa do kultúry, štúdia jazyka, dobrovoľníckych možností a navštevovať kurzy zamerané na jednu tému (ako napríklad skúmanie problémov životného prostredia či štúdium novej technológie) znamená využiť krátkodobé príležitosti, ktoré trvajú spravidla od niekoľkých týždňov do troch mesiacov.

Kde bude moje dieťa bývať?

Väčšina AFS študentov (najmä na stredoškolských programoch) býva v hostiteľských rodinách. AFS hostiteľské rodiny sú starostlivo vybrané a dôkladne pripravené na hosťovanie AFS študentov. V momente akceptovania vašej prihlášky miestni AFS dobrovoľníci a personál začnú hľadať tú pravú komunitu a rodinu pre vaše dieťa. Alebo pri 18+ programoch či letných kurzoch môžu sa niektorí študenti môžu ubytovať na internátoch s tým, že cez víkendy budú v rodinách. Podaktorí môžu bývať aj v miestnych kempoch.

Ako bude AFS podporovať môjho študenta?

Zdravie, bezpečie a pohoda našich študentov je pre AFS priorita číslo jeden. Naši dobrovoľníci a personál sú zaviazaní a trénovaní, aby podporovali študentov a ich rodiny počas ich skúsenosti s AFS. Naša organizácia má dôsledné pokyny, ktoré platia pre všetky národné AFS organizácie. Každá AFS organizácia má 24-hodinové núdzové telefónne číslo, ktoré je nepretržite monitorované.

FAQ for Parents

For over 70 years, AFS has an exceptional reputation for providing quality international programs that develop skills essential to succeed in the 21st Century. The AFS experience:

  • Builds confidence, broadens perspectives and enhances critical thinking and problem-solving skills.
  • Includes respected intercultural education and language learning components that are valued by universities and employers.
  • Offers fun adventures that make learning easy and meaningful to teens.
  • Provides lifelong access to a global community of friends, connections and volunteer opportunities.