AFS mení dobrovoľníkov na globálnych občanov a nositeľov pozitívnych zmien.

Voláme to #AFSeffect!
CREATE_CHANGE

Vytvor zmenu

Zmeň svet tak, že zmeníš myslenie ľudí. Pomôž AFS študentom aj svojej komunite oceniť kultúrne rozdiely.

CREATE_COMMUNITY

Vytvor komunitu

Pridaj sa ku globálnemu spoločenstvu nositeľov zmien (changemakerov) a ľudí ako ty. Buď zmenou vo svojej komunite.

CREATE_YOURSELF

Vytvor sám seba

Rozvíjaj praktické medzikultúrne zručnosti a nájdi si miesto ako globálne mysliaci občan, líder a nositeľ zmien vo svojej komunite.

CREATE_FUTURE

Vytvor budúcnosť

Buď na čele rozmanitých tímov doma či vo svete a podporuj inkluzívne spoločenstvá pre udržateľný rozvoj.

Ako sa stať AFS dobrovoľníkom

STEP1

Pošli prihlášku.

Pre bezpečnosť a podporu AFS študentov musia byť všetci dobrovoľníci registrovaní. Náš registračný proces je dôkladný a je garanciou, že naši dobrovoľníci budú úspešní. Nevieš si rady? Sme tu, aby sme ti pomohli.

STEP2_VOL

Stretni sa s AFS dobrovoľníkmi

Zisti viac o nás a o dobrovoľníctve v AFS. Potom ti spolu s tebou nájdeme pozíciu, na ktorú sa najviac hodíš, pričom zohľadníme, aby pre teba bola dostupná, ale najmä to, čo sa chceš naučiť a čo chceš robiť.

STEP3

Zaškol sa

Dostaneš základný tréning potrebný na to, aby si sa stal AFS dobrovoľníkom. Tréning zahŕňa informácie o tom, čo by mal každý AFS dobrovoľník vedieť o medzikultúrnom vzdelávaní, a pripraví ťa na rozmanitú a zmysluplnú rolu dobrovoľníka.

STEP4_VOL

Vydaj sa na cestu

Budeš sa mať úžasne bez ohľadu na to, čo konkrétne budeš pre AFS robiť. Stretneš sa so zaujímavými študentmi, budeš mať kamarátov po celom svete, budeš spolupracovať s ostatnými zanietenými dobrovoľníkmi a získaš medzikultúrne a iné skúsenosti, ktoré ťa budú obohacovať po celý život.

Prvý krok k dobrovoľníctvu je vyplnenie predbežnej prihlášky

Predbežná  prihláška

Každý dobrovoľník má vplyv na chod AFS

12185345_1090357174321738_1448287718182647156_o

Podpora

 • Pomoc hostiteľským rodinám pri spoznávaní ich AFS študentov
 • Kontakt s hostiteľskými školami
 • Predstavenie zahraničných študentov v tvojej komunite
 • Pravidelná komunikácia so študentmi alebo hostiteľskými rodinami s cieľom monitorovať program
img-8317_orig

Plán

 • Organizácia orientačných sústredení pre štúdium v zahraničí a hostiteľské programy
 • Organizácia spoločenských podujatí a kultúrnych výletov
 • Organizácia stretnutí hostiteľských rodín s cieľom výmeny skúseností
 • Organizácia informačných stretnutí pre študentov, rodiny a dobrovoľníkov
14311496_1301463929877727_471361445700780982_o

Tréning

 • Usmerňovanie AFS dobrovoľníkov a ostatných prostredníctvom medzikultúrnych vzdelávacích procesov
 • Uvedenie študentov do kultúry tvojej krajiny
 • Uľahčenie učenia pomocou kreatívnych aktivít
 • Zdielanie tvojej vlastnej globálnej skúsenosti a kultúrneho náhľadu
Screen Shot 2016-09-12 at 11.47.04 AM

Manažment a líderstvo

 • Usporiadanie komunitných projektov, ktoré majú za cieľ pomáhať druhým naučiť sa rešpektovať, oceniť a vážiť si iné kultúry
 • Vedenie lokálnej AFS skupiny
 • Manažovanie miestnych dobrovoľníkov
 • Inšpirovanie ostatných, aby sa angažovali v ich komunite

Angažovanie sa vo svojej komunite a stretávanie ľudí z celého sveta

„Pripojenie k miestnemu tímu AFS dobrovoľníkov mi dalo možnosť rozvinúť veľa schopností, napríklad ako pracovať v tíme a vychádzať s ľuďmi z odlišných prostredí. Ako AFS dobrovoľník som viac zapojená vo svojej komunite a stretávam ľudí z celého sveta. Pomáhať študentom, učiteľom a rodinám zažiť medzikultúrne vzdelávacie dobrodružstvá mi dáva príležitosť oceniť dôležitosť svetového mieru a medzikultúrneho porozumenia.”

Marcela Vasquez, dobrovoľníčka v AFS Argentína

Zmeň sa podporovaním ostatných

Dobrovoľníctvo v AFS ti dá príležitosť:

 • pracovať so skúsenými dobrovoľníkmi a vytvárať kreatívne riešenia
 • riešiť náročné situácie pre tvoj osobnostný rast
 • vylepšiť si praktické zručnosti, aby si získal/-a konkurenčnú výhodu v škole alebo v práci
 • trénovať, aby si sa stal/-a medzikultúrnym školiteľom
 • naučiť sa robiť lepšie rozhodnutia a riešiť problémy
 • rozvinúť vodcovské schopnosti, ktoré sa ti zídu po celý život

AFS komunita nositeľov zmien v akcii

Inšpiruj sa inovatívnym AFS spôsobom robenia zmien, sociálnym impaktom a komunitnými projektmi, ktoré využívajú medzikultúrne vzdelávacie aktivity na riešenie lokálnych problémov a na zblíženie rozmanitých komunít.

Dobrovoľnícke pozície

Dobrovoľník, ktorý pomáha zahraničnému študentovi lepšie sa orientovať v našom prostredí a poznávať slovenskú kultúru. Zároveň podporuje hladké a bezproblémové spolužitia zahraničného študenta a jeho slovenskej hostiteľské rodiny. Pomáha prekonávať medzikultúrne rozdiely, koriguje vzájomné očakávania a snaží sa posilniť vzájomné pochopenie. Prispieva k tomu, aby bol pre študenta pobyt u nás i hostenie pre rodinu v dobrom zmysle slova nezabudnuteľným a obohacujúcim zážitkom.

Úloha KO je neodmysliteľnou súčasťou hostiteľského programu AFS a celosvetovo odlišuje AFS od organizácii podobného typu.

Spoznaj AFS dobrovoľníkov a ich projekty

„Najviac na AFS milujem to, že z podujatia nikdy neodídem bez toho, aby to mňa alebo ostatných vnútri nezmenilo. Vždy, keď prídem do kontaktu s takými úžasnými ľuďmi, sa naučím viac o sebe a o svete a môžem len dúfať, že aj ja mám taký veľký vplyv na účastníkov a ostatných dobrovoľníkov.” Vinni, dobrovoľník AFS Nemecko
12182887_1090860610938061_8428667951258672307_o
Príbehy dobrovoľníkov

Spoznaj AFS dobrovoľníkov

Screen Shot 2016-05-18 at 8.24.08 PM
Dobrovoľnícke projekty

Change in the making

AFS Misia

AFS je medzinárodná dobrovoľnícka, nepolitická, nezisková organizácia poskytujúca medzikultúrne vzdelávacie príležitosti, aby pomohla ľuďom rozvíjať schopnosti, získavať znalosti a osvojovať si postoje potrebné pre tvorivý a harmonický život v súčasnom multikultúrnom a stále viac prepojenom svete.

Prečítajte si o nás viac

Často kladené otázky

Dôvody, prečo sa niekto stane dobrovoľníkom v AFS, sú veľmi rôznorodé: na začiatku môže byť stretnutie so zahraničným študentom, hostiteľskou rodinou alebo absolventom programu; vlastná skúsenosť s odlišnou kultúrou; odhodlanosť pomôcť; pocit potrebnosti a zodpovednosti alebo konkrétnej znalosti, ktoré sú aktuálne v organizácii potrebné. Dobrovoľníctvo je vo väčšine sveta, na rozdiel od našich končín, veľmi rozvinutý fenomén. Svet je pre mnohých až príliš materialisticky založený a čisto ľudské hodnoty a ideály v súťaži s pragmatickým utilitárnym prístupom k životu často podliehajú. Dobrovoľníci v AFS majú možnosť pomáhať mladým ľuďom, hostiteľským a vysielajúcim rodinám, školám a ďalším na ich ceste medzikultúrneho poznávania, poznávania sveta, vlastného domova a možno i sebe samého.. Pomáhajú jednotlivcom i komunitám uľahčiť cestu k rešpektu a tolerancii. Väčšina z nich hovorí, že dobrovoľníctvo im okrem pocitu uspokojenia z dobre vykonanej záslužnej práce a užitočnosti prináša tiež mnoho nových skúseností, znalostí, priateľských vzťahov a v neposlednom rade i humor, že teda aj ich samotných podstatným spôsobom obohacuje.

AFS podporuje ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja

AFS verí v dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja Organizácie Spojených Národov #4 a #16, ktoré ukazujú cestu, ako pomôcť vytvoriť lepší svet pre všetkých.
GOAL4

Globálny cieľ #4:

KVALITNÉ VZDELANIE

Zaistiť inkluzívne a kvalitné vzdelanie pre všetkých a propagovať celoživotné vzdelávanie.

Cieľ #4 sa zameriava na vedomosti a zručnosti,ktoré sú potrebné na propagáciu udržateľného rozvoja a udržateľného životného štýlu, ľudských práv, rovnoprávnosti pohlaví, na propagáciu kultúry mieru a nenásilia, globálneho občianstva a ocenenia kultúrnej rozmanitosti a príspevku kultúry k udržateľnému rozvoju.

Dozvedieť sa viac
GOAL16

Globálny cieľ #16:

MIER, SPRAVODLIVOSŤ A SILNÉ INŠTITÚCIE

Propaguj spravodlivé, mierové a inkluzívne spoločenstvá

Cieľ #16 má tri hlavné body: Propagovať mierové a inkluzívne spoločenstvá pre udržateľný rozvoj, poskytovať prístup k spravodlivosti pre všetkých a vybudovať efektívne, spoľahlivé a inkluzívne ištitúcie na všetkých úrovniach.

Dozvedieť sa viac

Posiľňovať ľudí všetkých vekových kategórii, rešpektovať a oceňovať rozdiely

AFS je inkluzívna komunita globálnych občanov, ktorí sú zaviazaní podporovať medzikultúrne vzdelávanie ako silný nástroj na budovanie mieru. Cez štúdium v zahraničí a programy orientujúce na vytváranie zmien naši dobrovoľníci pomáhajú študentom, mladým ľuďom, rodinám a ostatným robiť prvé kroky na ceste k tomu, aby sa stali globálnymi občanmi.

Čítať ďalej

Zdroje a dobré čítanie

VV

Hlasy dobrovoľníkov

Tento dobrovoľnícky blog je platforma, kde si AFS dobrovoľníci vymieňajú skúsenosti z ich lokálneho a globálneho systému robenia zmien a diskutujú o aktivitách so sociálnymi dôsledkami. Na začiatku každého sna, zmeny a výsledku je dobrý príbeh.

Prečítajte si blog
connect

Connect - medzikultúrne náhľady globálnych občanov

Tento digitálny časopis sa venuje medzikultúrnemu vzdelávaniu, globálnemu občianstvu, dobrovoľníctvu a sociálnym vplyvom, a to prostredníctvom článkov, rozhovorov a vzdelávacích prostriedkov, ktoré vytvorili rešpektovaní lídri a experti.

Prečítajte si Connect
perspectives

AFS perspektívy: Pomáhať svetu naučiť sa spolunažívať

Tento blog napísali AFS experti z celého sveta. Opisuje rozmanité pohľady na kultúru a vzdelanie a inšpiruje čitateľov k tomu, aby sa stali medzikultúrnymi lídrami v ich komunitách.

Prečítajte si blog
FORAFSNFRIENDS

Medzikultúrne vzdelávanie pre AFS a priateľov

Séria stručných esejí zameraných na medzikultúrne koncepty, ktoré sú postavené na prieskume a praktických skúsenostiach. Táto séria je vytvorená AFS expertmi na vzdelávanie a je určená pre všetkých, ktorí študujú alebo pracujú s medzikultúrnymi témami.

Prístup k článkom
VOL_CURRI

Dobrovoľníci: Američania vstúpia do 1. svetovej vojny, 1914 - 1919

Táto osnova pre učiteľov stredných škôl má unikátny postoj k dobrovoľníctvu, medzikultúrnej kompetencii a k vzdelávaniu ku globálnemu občianstvu od prvých počinov mladých dobrovoľníkov počas 1. svetovej vojny až dodnes.

Prečítajte si viac

Buď dobrovoľníkom v inom kúte sveta

Chceš byť dobrovoľníkom v zahraničí a venovať sa problému, ktorý ťa zaujíma? AFSNext ti umožní zvoliť si oblasť svojho záujmu – od práce s mládežou až k environmentálnym otázkam – v tej časti sveta, kde by si sa chcel vzdelávať či pracovať.

Dobrovoľnícke programy v zahraničí