Okrem starostí, ktoré je nutné predpokladať, ide aj o obohatenie rodiny. Prítomnosť zahraničného študenta prináša nové zážitky, nové skúsenosti a informácie o zvykoch a tradíciách v iných krajinách a v neposlednom rade aj napomáha k odbúravaniu jazykových bariér.