Naše deti urobili veľký skok v sociálnom cítení a správaní. My rodičia sme boli nútení o našom správaní a vzťahoch k Fernandovi rozmýšľať a prípadné problémy riešiť.